Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (1)
dotycząca przetwarzania danych osobowych w NZOZ BOMED w Wieluniu

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez NZOZ BOMED Bożena Bąk w Wieluniu Państwa danych.

 • Jeżeli jesteście Państwo naszymi Pacjentami, to Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BOMED Bożena Bąk znajdujący się przy ul. Żeromskiego 2, 98 – 300 Wieluń, tel. 43 8411001, email : nzozbomed@vp.pl
 • W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ BOMED – Agnieszką Bąk, email : adwokat.agnieszkabak@wp.pl
 • Dane będą przetwarzane dla potrzeb świadczenia usług medycznych w NZOZ BOMED w celu
  • ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość, jak również w naszej placówce, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim;
  • jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
  • realizacji Państwa praw jako naszych pacjentów, np. odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia;
  • skontaktowania się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
 • Dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podwykonawcom/ podmiotom przetwarzającym, z którymi administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych, w celu prawidłowej, kompleksowej realizacji usług medycznych w NZOZ BOMED.
 • Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług medycznych a po wykonaniu usług przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentacji medycznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W związku z przetwarzaniem przez NZOZ BOMED Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu :
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art.15 Rozporządzenia)
  • prawo do sprostowania danych(na podstawie art.16 Rozporządzenia)
  • prawo do usunięcia danych(na podstawie art.17 Rozporządzenia)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art.18 Rozporządzenia)
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. (na podstawie art.21 Rozporządzenia)
  • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art.20 Rozporządzenia)
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nad administratorem danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna (2)
dotycząca przetwarzania danych osobowych w NZOZ BOMED w Wieluniu z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez NZOZ BOMED Bożena Bąk w Wieluniu Państwa danych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez NZOZ BOMED w Wieluniu :

 • Administratorem systemu monitoringu wizyjnego  w NZOZ BOMED w Wieluniu jest Bożena Bąk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Żeromskiego 2 , 98 -300 Wieluń.
 • Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu NZOZ BOMED oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z pozostałymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych : Agnieszka Bąk, email: adwokat.agnieszkabak@wp.pl
 • Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego może być zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka BOMED dotycząca plików Cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.bomed.com.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez NZOZ BOMED zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez NZOZ BOMED plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).
Co to jest plik Cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
W jakim celu strona internetowa BOMED korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej BOMED umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie internetowej BOMED. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwiają również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.
Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.
Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.bomed.com.pl

Skip to content